ESBAŞ


Ege Serbest Bölgesi genişledi, duyurması da bize düştü. Yıllardır yer bulmak için sıra beklenen ESBAŞ yeni yatırım alanını kamu oyu ile paylaşıyor.