MERAY DAĞLI


Lise öğrenimini Aydın Yüksel Yalova Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Grafik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek öğrenimi sırasında Hollanda’da Dutchy Design’da staj yaptı.

Mezuniyetinin ardından 2012 yılında Reklam Merkezi Ailesi’ne katıldı. Ajansımızda Jr. Sanat Yönetmeni olarak çalışmaktadır.